Overige Diensten

De monitoring data binnen bedrijven bevat enorm veel waardevolle informatie, die vaak maar heel beperkt, of door een beperkte groep, gebruikt wordt. Wij proberen u te helpen om monitoring data een grotere meerwaarde te laten krijgen, door deze ook op andere manieren te gebruiken.

Als een bedrijf data verzamelt voor APM monitoring, is het heel goed mogelijk dat dezelfde data ook een schat aan informatie over het proces bevat, of waardevolle inzichten in Key Performance Indicators van uw bedrijf. Omgekeerd kan de bron voor de KPI's ook weer een enorme rijkdom aan Process informatie bevatten.

IctCoreBiz vindt het heel belangrijk om data uit verschillende bronnen te gebruiken daar waar het toegevoegde waarde heeft. Onderstaande diensten zoals Process Mining en Business Activity Monitoring (BAM) zijn hier voorbeelden van.

Vanzelfsprekend willen wij onze kennis graag delen. Onze overtuiging is dat je alleen nieuwe dingen kunt leren als je bestaande kennis deelt. Dit is de reden dat ook onze trainingen uiterst serieus genomen worden.


Process Mining

Process Mining is een relatief nieuwe techniek binnen (big)data analyse, waarbij de focus ligt op de proces context. Tijdens een Process Mining onderzoek, gaan we op zoek naar het werkelijke proces op basis van event-logs uit de geautomatiseerde systemen.

Concreet gaat het dus om het analyseren van event-logs van bijvoorbeeld een order systeem, waarbij bij elke handeling een logrecord weggeschreven wordt in een logfile. Als je na afloop van een aantal orders die logfiles gaat analyseren, is er precies te zien wanneer welke proces stap is uitgevoerd, maar ook wanneer er bijvoorbeeld grote wachttijden opgetreden zijn, of mensen afgeweken hebben van het proces.

Behalve dit soort processen waarbij orders soms meerdere dagen in behandeling zijn, telkens bij andere afdelingen, zijn er natuurlijk veel meer toepassingen te bedenken. Voorbeelden waarbij Process Mining belangrijke inzichten gebracht heeft zijn onder andere: Productie processen waarbij individuele personen bottlenecks werden in QA proces, webapplicatie waarbij gebruikers soms vreemde paden door de software namen waardoor uiteindelijk foutsituaties ontstonden en zo zijn er nog vele andere voorbeelden.

Voor een goede uitleg van Process Mining kunt u ook kijken naar de youtube video van Fluxicon Process Mining In A Nutshell.

Wij kunnen u helpen met het vinden, voorbewerken en analyseren van uw data, waarbij we gebruik zullen maken van diverse Open Source tools en het commerciële Process Mining tool Disco.


BAM Monitoring

IctCoreBiz heeft bij grote klanten ervaring opgedaan met de architectuur, inrichting en gebruik van BAM (Business Activity Monitoring) tooling, zoals BMC-TrueSight en IBM TeaLeaf.

Het inrichten van een tool kan niet zonder goede communicatie met de business afdelingen die de diverse management informatie willen ontvangen. Door onze brede kennis en ervaring zijn we ook op Business niveau een goede gesprekspartner om samen te komen tot eenduidige en waardevolle KPI's (Key Performance Indicators).


Trainingen

We verzorgen voornamelijk trainingen op het gebied van Dynatrace, maar ook andere onderwerpen kunnen door ons in korte trainingen worden overgedragen aan uw personeel.

In principe geven wij de trainingen in-house bij de klant, en kunnen de trainingen gegeven worden in Nederlands, Engels of Duits (materiaal in het Engels).

Door onze status van Certified Dynatrace trainer, kunnen we putten uit het officiële Dynatrace curriculum, maar ook maatwerk is heel goed mogelijk. Neem voor exacte mogelijkheden contact met ons op via het contactformulier onder aan de pagina.